Po co mi kurs adr?

Do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne w przewozie drogowym, w stosunku do którego ADR wymaga ukończenia przez jego kierowcę kursu ADR, jest uprawniona osoba, która posiada ważne zaświadczenie ADR.

Zapisz się na kurs

Wiesz już wszystko o kursach i chcesz się zapisać? Nic prostszego!

Kto może jeździć na ADR?

Zaświadczenie ADR otrzymuje osoba, która:

Ile ważne jest zaświadczenie?

Zaświadczenie ADR jest wydawane na okres 5 lat, licząc od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu.

W celu przedłużenia ważności zaświadczenia ADR kierowca jest obowiązany, w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności zaświadczenia ADR, ukończyć kurs ADR doskonalący i złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin.

Po spełnieniu tych wymagań marszałek województwa przedłuża ważność zaświadczenia ADR na okres kolejnych 5 lat od dnia upływu terminu ważności dotychczasowego zaświadczenia ADR, wydając nowe zaświadczenie ADR.

Nowe zaświadczenie ADR przesyła się kierowcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wskazany we wniosku o wydanie wtórnika.

Jakie są rodzaje kursów?

Wyróżniamy cztery rodzaje kursów ADR. Kurs podstawowy oraz trzy typy kursów specjalistycznych: przewóz w cysternach, przewóz towarów klasy 1 oraz przewóz towarów klasy 7.

Kurs podstawowy

Co daje ukończenie kursu?

Ukończenie kursu podstawowego uprawnia do przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas (za wyjątkiem klasy 1 i 7) wyłącznie pojazdami nie będącymi cysternami.

Ile trwa kurs?

Czas trwania kursu podstawowego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas wynosi 24 godziny lekcyjne.
W celu przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych czas kursu przedłuża się o dodatkową godzinę lekcyjną na każde pięć osób uczestniczących w kursie.

Kursy specjalistyczne

Co trzeba spełnić?

Kierowca, który zamierza poszerzyć zakres posiadanych uprawnień, może przystąpić do części specjalistycznej egzaminu, po ukończeniu kursu specjalistycznego odpowiadającego zakresowi egzaminu. Okres ważności rozszerzonych uprawnień nie może przekraczać terminu ważności dotychczas posiadanych uprawnień.

Przewóz w cysternach

Co daje ukończenie kursu?

Ukończenie tego kursu specjalistycznego uprawnia do przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach

Ile trwa kurs?

Czas trwania kursu specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach wynosi 16 godzin lekcyjnych.
W celu przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych czas kursu przedłuża się o dodatkową godzinę lekcyjną na każde pięć osób uczestniczących w kursie.

Przewóz towarów niebezpiecznych klasy 1 - wybuchowe

Co daje ukończenie kursu?

Ukończenie tego kursu specjalistycznego uprawnia do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1.

Ile trwa kurs?

Czas trwania kursu specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 wynosi 8 godzin lekcyjnych.

PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH KLASY 7 - promieniotwórcze

Co daje ukończenie kursu?

Ukończenie tego kursu specjalistycznego uprawnia do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7.

Ile trwa kurs?

Czas trwania kursu specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 wynosi 8 godzin lekcyjnych.

Nadchodzące kursy

Zapisz się na kurs

Powyżej znajdziesz najbliższe kursy. Wejdź w link i zgłoś się za pomocą formularza lub zadzwoń do nas. Pozostałe terminy znajdziesz w kalendarzu szkoleń.

 

Nie pasuje Ci żaden z zaplanowanych terminów? Zostaw swoje dane w formularzu obok a zadzwonimy do Ciebie jak pojawią się nowe daty kursów.


    Kurs ADR PodstawowyKurs ADR - Przewóz w cysternachSzkolenie na nalewaki