szkolenie na nalewaki

Na podstawie Art. 22 ust 3 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1622), osoby obsługujące urządzenia techniczne obowiązane są posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania czynności związanych z obsługą oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie.

Wykaz urządzeń, przy obsłudze których wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnym, oraz okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych określa 3)   Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. 2019 poz. 1008).

Zapisz się na szkolenie

Wiesz już wszystko o kursach i chcesz się zapisać? Nic prostszego!

Kto może iść na kurs?

Kwalifikacje może uzyskać osoba, która:

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje niezbędne do obsługi urządzeń do napełniania i/lub opróżniania zbiorników transportowych w transporcie kolejowym i drogowym.

Po kursie

Absolwent kursu powinien poznać:

Ważność uprawnień

Okres ważności uprawnień (zaświadczenia kwalifikacyjnego) to 5 lat.

Jak wygląda kurs i egzamin?

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne, praktyczne i kończy się dwustopniowym egzaminem: część pierwsza, pisemna (teoretyczna) w naszym ośrodku w Zgierzu przy ul. Andrzeja Struga 13-21 lok. 103, następnie część druga (praktyczna) na instalacji posiadającej dopuszczenie TDT.

Cena kursu

Klasa 2 i 3 + pełnomocnictwo + egzamin = 900,00 zł

Nadchodzące kursy

Zapisz się na kurs

Powyżej znajdziesz najbliższe kursy. Wejdź w link i zgłoś się za pomocą formularza lub zadzwoń do nas. Pozostałe terminy znajdziesz w kalendarzu szkoleń.

 

Nie pasuje Ci żaden z zaplanowanych terminów? Zostaw swoje dane w formularzu obok a zadzwonimy do Ciebie jak pojawią się nowe daty kursów.


    Kurs ADR PodstawowyKurs ADR - Przewóz w cysternachSzkolenie na nalewaki